RIJEČ AUTORA

Znamo za brojne enciklopedije, postoji Wikipedija, a sad je tu i Dovlapedija.

DOBRO DOŠLI !

Dovlapedija se sastoji od uvodnog i glavnog dijela. Uvodni dio je kratka animacija urađena u Power Point-u, dok je glavni dio kombinacija 4 bloga sa 194 posta i 973 ugrađena linka (za sada) kojima su postovi međusobno povezani ili vode do određenih adresa.

Mnoge stranice u “foto albumu” i “moja muzika” su prazne pa se oćekuje da dotične osobe pošalju odgovarajući materijal za popunu istih.

Kretanje kroz Dovlapediju je jednostavno koristeći putokaze, podvučene riječi i ikonu žute ruke    koji su linkovi prema nekoj adresi.

Obzirom da blogovi nisu zavisni o bilokakvom plaćanju Dovlapedija će trajati i biti u funkciji dok god postoji WordPress, internet i dovla.net blog, a to znači da može nadživjeti sve osobe o kojima je riječ i tako ostaviti traga nadolazećim generacijama.

Dovlapediju pripremaju i uređuju:

Kemal Huseinćehajić, Vlado Kaluža i Zlatko Badovinac (Trio KaVeZ)

MAJ 2012.

Advertisements